Grafik

1.1.2. Para Politikası Kurulu

Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan’ın başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla atanan bir kişiden oluşmaktadır. Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilmektedir. PPK, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi; para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi; para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak, hükûmetin ve Kurulun belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi; hükûmetle birlikte TL’nin iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir.

2015 yılında PPK tarafından 12 toplantı yapılmıştır.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla PPK, Başkan Erdem Başçı ve üyeler; Banka Meclisi üyesi Ahmet Faruk Aysan, Başkan Yardımcıları Mehmet Yörükoğlu, Turalay Kenç, Necati Şahin, Murat Çetinkaya ile müşterek kararla atanan Abdullah Yavaş’tan oluşmaktadır.