Grafik

1.1.3. Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu, Bankanın bütün işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlidir. Yönetme yetkisi olmayıp değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Başbakanlığa iletmektedir. Kurul, yıl sonunda o yıla ait işlem ve hesaplar hakkında hazırladığı raporu Genel Kurula sunmaktadır.

9 Nisan 2015 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında; görev süreleri 30 Nisan 2015 tarihi bitiminde sona eren Denetleme Kurulu üyeliklerine, 1 Mayıs 2015 tarihinden 30 Nisan 2017 tarihi bitimine kadar iki yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Fethi Toptaş yeniden, Mustafa Saim Uysal ve Yasin Aydın’dan boşalan Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Babacan ve Ömer Duman seçilmişlerdir.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu, Ahmet Fethi Toptaş, Mehmet Ziya Gökalp, Mehmet Babacan ve Ömer Duman’dan oluşmaktadır.