Grafik

1.1.4. Yönetim Komitesi

Yönetim Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan, Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanmaktadır. Başkan Yardımcıları, Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanmaktadır. Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Yönetim Komitesi; gerekli görülen durumlarda, Banka Meclisi kararı gereken hususları önceden inceleyerek Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamaktadır. Ayrıca, Banka işlemlerinde eşgüdümü sağlamak, atanmaları Banka Meclisi tarafından yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayini, aylıklarının tespiti, işten çıkarılması ve emekliliği gibi konularda karar almak Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri arasındadır.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi, Başkan Erdem Başçı ve Başkan Yardımcıları Mehmet Yörükoğlu, Turalay Kenç, Necati Şahin ve Murat Çetinkaya’dan oluşmaktadır.