2.4.1. Ödeme Sistemleri Alanında Mevzuata İlişkin Gelişmeler

20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ile TCMB tarafından çıkarılan ve 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemleri Hakkında Tebliğ” 17 Aralık 2015 tarihli TCMB Banka Meclisi kararıyla onaylanmasının ardından 9 Ocak 2016 tarih ve 29588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.