Grafik 28
Grafik 29

2.4.3. TCMB Ödeme Sistemleri Kullanım İstatistikleri

Bankalar Arası Türk Lirası Aktarım Sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer ve Mutabakat Sisteminden geçen işlemlerin tutarı 2015 yılı için toplam 42,73 trilyon TL olmuştur. Şimdiye kadar en yüksek günlük işlem tutarı 302,60 milyar TL olup 29 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı günlük ortalama işlem tutarı 170,23 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 28). Sistemde 2015 yılında yaklaşık 2,9 milyon adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 11.626 adet mesaj işlenmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla günlük en yüksek işlem adedine 8 Ekim 2014 tarihinde 22.831 işlemle ulaşılmıştır (Grafik 29).

7 Aralık 2012 tarihinde işletime geçmiş olan Müşteriler Arası Türk Lirası Aktarım Sisteminden 2015 yılında geçen mesajların toplam tutarı 9,99 trilyon TL olmuştur. En yüksek günlük işlem tutarı 30 Haziran 2015 tarihinde 74 milyar TL olmuştur. 2015 yılında günlük ortalama işlem tutarı 39,80 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sistemde 2015 yılında 315,24 milyon adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 1.255.949 adet mesaj işlenmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla günlük en yüksek işlem adedine 16 Kasım 2015 tarihinde 3.141.654 adet işlemle ulaşılmıştır.

İhale Sisteminden 126.834 adet mesaj işlenmiştir.

TCMB Ödeme Sistemlerinde 2015 yılı sonu itibarıyla katılımcı sayısı 52’dir.