2.4.2 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerine İlişkin Faaliyet İzinleri

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 6. maddesi ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Faaliyet Yönetmeliği) 9. maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde;

  • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilmekte olan ve BIST Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası nezdinde gerçekleşen işlemlere ilişkin takas ve mutabakatın yapıldığı “Pay Piyasası Takas Sistemi” ile BIST Borçlanma Araçları Piyasası nezdinde gerçekleşen işlemlere ilişkin takas ve mutabakatın yapıldığı “Borçlanma Araçları Piyasası Takas Sistemi”nin 6493 sayılı Kanun uyarınca menkul kıymet mutabakat sistemi olarak kabul edilmesine ve bu kapsamda, Takasbank’a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine,

  • Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından işletilmekte olan ve banka kartı ve kredi kartı işlemlerinin bankalar arasındaki takas ve mutabakatını sağlayan “Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi”nin 6493 sayılı Kanun uyarınca ödeme sistemi olarak kabul edilmesine ve bu kapsamda, BKM’ye sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine,

  • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından işletilmekte olan ve menkul kıymet transfer işlemlerine ilişkin takas ve mutabakat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği “Merkezi Kaydi Sistem”in 6493 sayılı Kanun uyarınca menkul kıymet mutabakat sistemi olarak kabul edilmesine ve bu kapsamda MKK’ya sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine,

  • Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ) tarafından işletilmekte olan ve Bonus markası altında ihraç edilen banka kartları ve kredi kartları ile Bonus özellikli Ödeme Noktası (POS) cihazlarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin takas ve mutabakatın yapıldığı “TakasNet Sistemi”nin 6493 sayılı Kanun uyarınca ödeme sistemi olarak kabul edilmesine ve bu kapsamda GÖSAŞ’a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine,

  • Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) tarafından işletilmekte olan ve çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesine ilişkin takas ve mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan “Çek Takas Sistemi”nin 6493 sayılı Kanun uyarınca ödeme sistemi olarak kabul edilmesine ve bu kapsamda, BTOM’a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine,

  • Takasbank’ın sistem işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak gerçekleştirdiği 18 adet faaliyetin, BKM’nin ilave olarak gerçekleştirdiği 11 adet faaliyetin; MKK’nın ilave olarak gerçekleştirdiği 10 adet faaliyetin ve GÖSAŞ’ın ilave olarak gerçekleştirdiği 6 adet faaliyetin Faaliyet Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca sistem işleticilerinin gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve faaliyet izinleri kapsamına alınmasına,
ilişkin kararlar, 19 Haziran 2015 tarih ve 29391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ayrıca, MKK sunucuları üzerinde “Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.”nin sahip olduğu bilgi sistemlerinin barındırılması faaliyetinin, 6493 sayılı Kanun ile Faaliyet Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere MKK’ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına ilişkin karar 18 Kasım 2015 tarih ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.