Grafik 30

2.4.4. Çek Takas Sistemi

Mülga 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan BTOM faaliyetleri, TCMB tarafından yayımlanan BTOM Yönetmeliği çerçevesinde bu merkeze bağlı Ankara ve İstanbul Takas Odaları aracılığıyla yürütülmektedir.

Ödeme sistemleri arasında önemli bir yeri olan çek takas sisteminin güvenilir ve etkin şekilde çalışması, çekle yapılan ödemelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, çek takası faaliyetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar takip edilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmakta olup 2015 yılında BTOM nezdinde kurulu yazılım ve donanım altyapısı çek imajlarının elektronik ortamda transfer edilebilmesi ve üye bankalar tarafından görüntülenebilmesine olanak sağlayacak şekilde yenilenmiştir.

Bankalararası takas odalarında hesaplaşmaya tabi tutulan çek adet ve tutarları 2014 yılında sırasıyla 17,4 milyon adet ve 403,9 milyar TL olarak gerçekleşmişken, 2015 yılında işlem bazında 16,9 milyon adet ve tutar bazında 442,7 milyar TL olmuştur (Grafik 30).