2.9.2. Organizasyonlar

Ülkemizin uluslararası ekonomik platformlarda tanıtılması, diğer ülke merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlarıyla, gerek dünya gerekse Türkiye ekonomisinde gündem oluşturan konuların irdelenmesini hedefleyen toplantı, seminer, panel, çalıştay ve konferanslar düzenlenmiştir

Bu kapsamda TCMB’nin ev sahipliğini yaptığı ve alanında yetkin akademisyenler ile merkez bankacılarını bir araya getiren organizasyonlar aşağıda yer almaktadır;

 • 21-22 Mart 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “G-20 Framework Working Group” toplantısı.
 • 25-26 Nisan 2014 tarihlerinde İzmir’de Centre for Economic Policy Research (CEPR) ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen “59th Economic Policy” paneli.
 • 29 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu (International Liquidity Management Corporation-IILM) ile ortaklaşa olarak düzenlenen “IILM Sukuk Awareness” başlıklı toplantı.
 • 1-3 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen “IMF-World Bank Constituency Meeting at Deputies Level” başlıklı toplantı.
 • 7-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Trabzon’da BISÖdeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi (CPSS) ile ortaklaşa düzenlen 13. Bölge Ülkeleri Ödeme Sistemleri Çalıştayı.
 • 21-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen “Monetary Policy in Developing Economies” başlıklı uluslararası eğitim çalıştayı.
 • 28 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da BIS ile ortaklaşa olarak düzenlenen “BIS Executive Committee” toplantısı.
 • 29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da BIS ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen “Developing and Improving Sectoral Financial Accounts” başlıklı çalıştay.
 • 2-3 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Macro Workshop 2014” başlıklı çalıştay.
 • 13-14 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul’da National Bureau of Economic Research (NBER) ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen “Monetary Policy and Financial Stability In Emerging Markets” başlıklı konferans.
 • 12-13 Eylül 2014 tarihlerinde İzmir’de AMB ile ortaklaşa olarak düzenlenen “Assessing the Macroeconomic Implications of Financial and Production Networks” başlıklı konferans.
 • 3 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da BIST ve Malezya’da bulunan International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) işbirliği ile gerçekleştirilen “Islamic Finance Conference Series II - Financial Stability and Islamic Finance” konulu bir konferans.
 • 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen “6th International Seminar on Central Banking Legislation: Challenges, Trends and Best Practices” başlıklı seminer.
 • 10 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da BIS ile ortaklaşa olarak düzenlenen “Macroprudential Policies” başlıklı çalıştay.

TCMB tarafından katkı sağlanan organizasyonlar aşağıda yer almaktadır;

 • 16 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “İstanbul Finans Zirvesi 2014” kapsamında “Monetary Policy, Financial Stability and Innovation” paneli.
 • 18 Ekim 2014 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen “Uluslararası Ekonomi Konferansı 2014” kapsamında “Global Financial Instability and Central Bank Policies” paneli.