Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

2. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 2023 hesap yılına ait raporlarının okunması ve görüşülmesi.

3. 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması.

4. Banka Meclisi Üyeleri’nin ve Denetleme Kurulu’nun ibraları.

5. Banka Meclisi’nin 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.

6. Denetleme Kurulu’nun 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması.

Atatürk Portre

Gülseren Sönmez
“Atatürk Portresi”
Tuval Üzerine Yağlıboya – 1996

Yukarı