2.9 Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Faaliyetler

TCMB’nin görev alanı çerçevesinde, ülkemiz “Yeşil Kalkınma Vizyonu” ve “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi”ne katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, iklim değişikliğine ilişkin çalışmalar Kasım 2021’de kurulan Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Ulusal taksonomi, karbon fiyatlandırma, sanayide yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, iklim finansmanı ve 12. Kalkınma Planı hazırlıkları gibi ulusal iklim gündeminde yer alan konularda, ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde çalışılarak katkı sağlanmaya devam edilmiştir.

Uluslararası çalışmalar kapsamında, NGFS toplantılarına ve çalışmalarına katılım sağlanarak, merkez bankalarının iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik rol ve politikaları irdelenmiştir. Ayrıca, G20 Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Teknik iş birlikleri çerçevesinde diğer ülke merkez bankaları ile toplantılar gerçekleştirilmiş, ilgili konularda karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılmıştır.

İklim değişikliği içerikli analitik çalışmalarda, iklim değişikliğinden kaynaklanan fiziksel riskler ile geçiş riskleri sektörel bazda incelenmiştir. Bununla birlikte, sürdürülebilir ve yeşil finansal araçların küresel ve Türkiye görünümünü ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

İklim değişikliği alanında kurum içi kapasitenin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması amaçlarıyla, ulusal ve uluslararası gelişmelerin özetlendiği ve çeşitli analizlerin ortaya konulduğu çeyreklik bültenler hazırlanmıştır. Ayrıca, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Akademi ve Gelişim Müdürlüğü ortaklığında, iklim değişikliğinin sosyo ekonomik etkileri ve merkez bankalarının iklim değişikliğindeki rolleri konularında banka içi iklim değişikliği seminerlerine devam edilmiştir.

Yukarı