Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023-2025 Stratejik Planı

VİZYONUMUZ Dinamik ve yenilikçi yapısıyla finansal piyasalara, ödeme sistemlerine ve dijital dönüşüme yön veren bir Merkez Bankası olmak MİSYONUMUZ Sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunmak İLKELERİMİZ DEĞERLERİMİZ Bağımsızlık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Güvenilirlik Kamu Yararı Etkililik ve Etkinlik Bütüncül Bakış Etik Değerlere Bağlılık Saygınlık Sürdürülebilirlik İş Birliği

Bankamızın 5 Odak Alanı

1 2 3 4 5 ARAŞTIRMA Veri Yönetimi Model Ekosistemi Politika Tasarımı Sistemik Risk Yönetimi İNSAN İnsan Kaynağı Analitiği Yetenek Yönetimi Öğrenen Organizasyon Kurumsal Kültür OPERASYON Organizasyon ve İş Süreçleri Risk Yönetimi Altyapı Siber Güvenlik İLETİŞİM Çok Katmanlı İletişim İş Birliği İstanbul Finans Merkezi Sosyal Sorumluluk İNOVASYON Finansal İnovasyon Bilişim Mimarisi Ödemeler Ekosistemi Finansal Mimari
Yukarı