2.10 İletişim Faaliyetleri

2.10.1 Hesap Verebilirlik ve Para Politikası İletişimi

TCMB, 2023 yılında da hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda uygulamakta olduğu politikalara kamuoyu tarafından duyulan güveni güçlendirmeyi ve politikaların etkililiğini artırmayı amaçlamış, bu çerçevede tüm paydaşlarla olan iletişimini güçlendirerek para politikası duruşunun öngörülebilirliğine yönelik mesajlar vermeye devam etmiştir.

Hesap verebilirlik ilkesinin bir gereği olarak TCMB, 31 Ocak 2023’te Banka Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca Hükûmete Açık Mektup göndererek bir önceki yılda enflasyon hedefine ulaşamamasının nedenlerini kamuoyuna açık şekilde anlatmıştır.

Yine hesap verebilirlik ilkesi kapsamında, Başkan Hafize Gaye Erkan, 3 Ekim 2023 tarihli TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında bir sunum yapmış ve Komisyon üyelerinden gelen soruları yanıtlamıştır. Bu toplantıda Başkan Hafize Gaye Erkan tarafından verilen temel mesajlar anlık olarak sosyal medya hesapları aracılığıyla tüm kamuoyuna duyurulmuştur.

TCMB, şeffaflık ilkesi çerçevesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023’te de analitik bilançosunu günlük olarak genel ağ sitesinde yayımlamaya, bağımsız denetimden geçirilmiş olan bilanço ve gelir-gider tabloları ile denetim sonuçlarını bir rapor aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaya devam etmiştir.

PPK kararları ile PPK toplantı özetlerinin TCMB genel ağ sitesinde yayımlanmasına 2023 yılında da devam edilmiştir. Bunun yanı sıra TCMB, başlıca faaliyetleri ile kamuoyunu yakından ilgilendiren uygulama değişikliklerini de yıl boyunca basın duyuruları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu kapsamda, 2023 yılında 56 tane basın duyurusu yapılmış ve genel ağ sitesinde yayımlanan bu duyuruların kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla daha geniş kitlelere duyurulması sağlanmıştır.

TCMB, finansal istikrara ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmiş, mayıs ve kasım aylarında yayımladığı Finansal İstikrar Raporları ile bu gelişmeleri özetleyerek kamuoyu ile paylaşmayı sürdürmüştür. Ayrıca, çok katmanlı iletişim faaliyetleri kapsamında ve daha geniş kitlelere ulaşma amacıyla raporda yer alan temel mesajlar kısa videolar ile sosyal medyada yayımlanmıştır.

Her ay enflasyon açıklandıktan sonraki ilk iş günü yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, kamuoyunun aylık enflasyon gelişmelerinin detayları ve dezenflasyon patikası hakkında bilgilendirilmesi amacıyla 2023 yılında da TCMB’nin önemli iletişim araçlarından biri olmaya devam etmiştir.

PPK duyuruları ve Enflasyon Raporu uygulanmakta olan para politikası çerçevesinde TCMB’nin temel iletişim dokümanları olmaya devam etmiştir. TCMB, Enflasyon Raporları ile hem uluslararası ekonomik gelişmelere, enflasyon, arz ve talep gelişmelerine, finansal piyasalara, finansal aracılığa ve kamu maliyesine ilişkin genel değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmış hem de orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı öngörülerini açıklamıştır. Yine çok katmanlı iletişim faaliyetleri kapsamında, Enflasyon Raporunda bulunan temel mesajlar medya mensupları ve kamuoyunun bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla sosyal medya yoluyla vurgulanmıştır.

Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantıları 26 Ocak, 4 Mayıs, 27 Temmuz ve 2 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya talepte bulunan tüm medya mensuplarının ve ekonomistlerin katılımı sağlanmış ve soruları Başkan Hafize Gaye Erkan tarafından yanıtlanmıştır. Bu toplantılar televizyon kanallarında ve TCMB’nin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayımlanmıştır.

2.10.2 Kamuoyuna Yönelik İletişim Faaliyetleri

Reel sektör temsilcileri, medya mensupları ve genel kamuoyu 2023 yılında da TCMB iletişiminin önemli hedef kitleleri olmaya devam etmiştir. Çift yönlü iletişim ve yalın dil yoluyla bu kitlelere daha fazla temas etmeyi hedefleyen TCMB, yıl boyunca dijital iletişim araçlarını aktif olarak kullanmıştır.

Temel iletişim kanalı olan genel ağ sitesini yoğun bir şekilde kullanan TCMB için daha geniş kitlelere ulaşmada sosyal medyanın rolü de büyüktür. Bu çerçevede, 2023 yılında da X (Twitter) başta olmak üzere tüm sosyal medya hesapları aracılığıyla iletişim faaliyetleri sürdürülmüştür. 2023 yılında alınan kararlar ve yayımlanan verilerin görsel içeriklerle zenginleştirilerek paylaşıldığı TCMB’nin Türkçe X (Twitter) hesabının takipçi sayısı 590.000’i aşmıştır. 2023 yılı boyunca para politikası iletişimine dâhil olan tüm rapor, istatistik ve görseller hedef kitlenin özelliklerine göre yapılandırılarak uygun sosyal medya platformundan zamanlı ve şeffaf şekilde tüm kamuoyuna duyurulmuştur.

Paydaşlarla çift yönlü ve etkin iletişim kapsamında, Başkan Hafize Gaye Erkan ilk olarak 23 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya gelmiştir. Ardından, 29 Kasım 2023’te İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve 7 Aralık 2023’te Ankara Sanayi Odası (ASO) ile toplantılar gerçekleştirmiştir. Reel sektörle görüşmelerine 11 Aralık 2023 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı ve 13 Aralık 2023’te Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı ile devam etmiştir. Gerçekleştirilen reel ve finansal sektör toplantılarıyla makroekonomik görünüm, finansal istikrar, TCMB politika ve stratejileri ile dezenflasyon sürecinin tesisi için yapılması gerekenler değerlendirilmiştir. Bu toplantılarla ilgili görsel ögeler ve genel bilgilendirmeler sosyal medya aracılığıyla paylaşılmış ve ayrıca Başkan Hafize Gaye Erkan’ın bu toplantılarda yaptığı sunum ve konuşmalar şeffaflık ilkesi doğrultusunda TCMB resmi genel ağ sitesinde yayımlanmıştır.

2023 yılında TCMB’nin genel kamuoyu ile iletişimini güçlendirerek politikalara duyulan güveni artırmak amacıyla ayrıca Herkes İçin Ekonomi mikrositesi ve Merkezin Güncesi blog sayfası daha etkili kullanılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, mikrositede dezenflasyon sürecini anlatan içerikler, kurumsal blogda ise TCMB politikalarının olumlu etkilerini ortaya koyan çalışmalar yayımlanmıştır. Genel kamuoyu ile iletişimi güçlendirmek amacıyla bu platformları geliştirmeye yönelik çalışmalar yıl boyunca devam etmiştir.

TCMB, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Yönetmeliği çerçevesinde çeşitli kanallardan iletilen bilgi ve belge taleplerini cevaplandırmaya devam etmiştir. 2023 yılında dilekçe, TCMB kurumsal e-postası, Bilgi Edinme Sistemi ve TCMB genel ağ sitesinde yer alan Sorularınız İçin sayfası aracılığıyla iletilen 17.750, CİMER aracılığıyla iletilen 12.071, TCMB Şikayet Yönetim Sistemi aracılığıyla ise iletilen 2.750 başvuru cevaplandırılmıştır.

2.10.3 Yatırımcı İlişkileri

2023 yılında yatırımcı kuruluşlar ve Kredi Derecelendirme Kuruluşları (KDK) ile toplantılara devam edilmiştir. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar, ekonomistler, analistler ve portföy yöneticilerinin katılımıyla 76 yatırımcı toplantısı, KDK’ların katılımıyla da 6 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar aracılığıyla 304 yatırımcı kuruluş ile iletişim sağlanmıştır.

Tablo 2.10.3.1: 2023 Yılında Düzenlenen Toplantılar
Dönem Kredi Derecelendirme Kuruluşları ile Toplantılar Yatırımcı Kuruluşlar ile Toplantılar Yatırımcı Kuruluş Sayısı
Ocak-Mart 2023 1 43 80
Nisan-Haziran 2023 1 4 6
Temmuz-Eylül 2023 3 11 13
Ekim-Aralık 2023 1 18 205
Toplam 6 76 304

Buna ilaveten, Bankamızın diğer merkez bankaları ile yürütmekte olduğu teknik iş birliği faaliyetleri kapsamında, Meksika Merkez Bankası, Brezilya Merkez Bankası ve Tacikistan Merkez Bankası ile yatırımcı ilişkileri yönetimi ve uygulamaları konusunda üç adet video konferans düzenlenmiştir.

Video konferanslarda, TCMB ve ilgili merkez bankalarının yatırımcı ilişkileri birimlerinin organizasyon yapısı, iş süreçleri ve faaliyetlerine ilişkin sunumlar yapılmış ve karşılıklı sorular cevaplandırılmıştır.

Bunlara ek olarak, 2023 yılında ilk defa TCMB tarafından organize edilen Yatırımcı Günlerinin düzenleneceği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu kapsamda ilk Yatırımcı Günü, büyük finans merkezlerinden birisi olan ve birçok uluslararası finansal kuruluşa ev sahipliği yapan New York, ABD’de 11 Ocak 2024 tarihinde organize edilmiştir.

Yukarı