3. Bölüm: Finansal Tablolar

3. Bölüm: Finansal Tablolar

Fotoğraf: TCMB tarafından düzenlenen “Ekonomi ve İnsan” temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında sergilenen Hakan Yaralı’nın “Aile” adlı eseri

3.1. 31.12.2023 Tarihli Bilanço

3.2. 31.12.2023 ve 31.12.2022 Tarihli Bilançolar

3.3. 2023 ve 2022 Hesap Dönemlerine Ait Kâr/Zarar Tabloları

3.4. Açıklamalar

3.5. Cari Bütçe Harcamalarına İlişkin Açıklamalar

3.6. TCMB’de Denetim ve Denetim Raporları

Yukarı