2.13 Eğitim Faaliyetleri

Eğitim faaliyetleri, TCMB ile diğer kurum, kuruluşlar tarafından düzenlenen ve dijital eğitim platformu üzerinden yapılan eğitimlerden oluşmaktadır.

Tablo 2.13.1: Eğitim Faaliyetlerinin Eğitim Türlerine Göre Dağılımı
Eğitim Türleri Eğitim Sayısı Katılım Sayısı Deneyim Süresi (Toplam Eğitim Saati)
TCMB Tarafından Düzenlenen Eğitimler 101 3.843 36.461
Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Eğitimler 40 217 6.210
Dijital Eğitim Platformu Üzerinden Yapılan Eğitimler 774 16.303 10.106
Toplam 915 20.363 52.777

2023 yılında toplam 915 eğitim etkinliğine 20.363 katılım sağlanmıştır. (Tablo 2.13.1) Tüm eğitim faaliyetlerinde çalışanlar, toplam 52.777 saat eğitim deneyimlemiştir. Banka genelinde kişi başına düşen yıllık eğitim süresi 13,11 saat olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2.13.2: Eğitim Faaliyetlerinin Eğitim Yöntemine Göre Dağılımı
Eğitim Yöntemi Katılım Sayısı Dağılım Yüzdesi
E-Eğitim (Dijital platform üzerindeki eğitimler) 17.591 86,39
Sanal Sınıf (Çevrim içi eğitim) 323 1,59
Sınıf İçi 2.449 12,03
Toplam 20.363 100

2023 yılında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin eğitim yöntemine göre dağılımı incelendiğinde %86,39’u e-eğitim, %12,03’ü sınıf içinde ve %1,59’u (çevrim içi) sanal sınıf ortamında düzenlenmiştir. (Tablo 2.13.2)

2.13.1 TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

2023 yılında, TCMB tarafından 72 farklı eğitim programı 101 grup halinde düzenlenmiştir. Eğitimlere 3.843 katılım sağlanırken, toplamda 36.461 ders saati eğitim gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında düzenlenen toplam 101 grup eğitimin 32’si iç kaynaklar (iç eğitmen, birim yetkilileri), 63 tanesi dış kaynaklar (firma, kurum vb.), 6’sı ise e-eğitim yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2.13.1.1: TCMB Tarafından Düzenlenen Eğitimlerin Kategorilere Göre Dağılımı
Eğitim Türleri Eğitim Sayısı Katılım Sayısı Dağılım Yüzdesi
Zorunlu ve Yasal Eğitimler 28 1.945 50,61
Konferanslar 4 835 21,73
Mesleki Gelişim Eğitimleri 51 744 19,36
Kişisel Gelişim Eğitimleri 9 171 4,45
Yetenek Gelişimi ve Liderlik Eğitimleri 7 114 2,97
Oryantasyon Programları 2 34 0,88
Toplam 101 3843 100

TCMB tarafından düzenlenen etkinliklere sağlanan katılımın %50,61’i zorunlu ve yasal eğitimlerden oluşurken, %21,73’ü konferanslar, %19,36’sı mesleki gelişim eğitimlerinden oluşmaktadır. (Tablo 2.13.1.1) Bu kapsamda 2023 yılında dijital yetkinlik geliştirme programları, unvana göre farklılaştırılmış oryantasyon programları, insan kaynakları gelişim programları, denetim eğitimleri, bilişim teknolojileri eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri ön plana çıkmaktadır.

Bankamız çalışanlarının İngilizce konuşma pratiklerini artırmak amacıyla ana dili İngilizce olan eğitmen eşliğinde yıl boyunca öğle tatillerinde Ümraniye, Fenerbahçe, Ulugöl ve Karaköy yerleşkelerinde toplam 140 grup olarak düzenlenen “İngilizce Konuşma Kulübü” etkinliğine 875 katılım sağlanmıştır.

Uluslararası programlar kapsamında katılımcıların (8 Banka çalışanı ve 12 uluslararası katılımcı) bilgi ve deneyimlerini daha iyi sunabilmeleri ve eğitim verme becerilerini güçlendirmeleri amacıyla CEF iş birliği ile düzenlenen “Training of Trainers (Eğiticilerin Eğitimi)” programı uluslararası kuruluşlarla iş birliğine ve kurum içi eğitmenlik geliştirme sürecine katkı sağlamıştır.

2.13.2 Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

197 çalışan, 2023 yılında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yurt içinde düzenlenmiş olan 24 kısa süreli eğitim programına katılım sağlamıştır. Diğer merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen 16 ayrı programa 20 çalışanın katılımı sağlanmıştır.

Lisansüstü eğitim kapsamında 2023 yılında eğitimine yeni başlayan 28 çalışan ile birlikte toplam 107 çalışan yurt içi lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimini sürdürmüştür. Yurt dışı lisansüstü eğitim kapsamında 2023 yılında 1’i doktora, 3’ü yüksek lisans olmak üzere 4 Bankamız bursiyeri eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamış olup 1 bursiyerimiz doktora eğitimine devam etmiştir. Bunun dışında Banka dışı burs ile 2’si doktora, 8’i yüksek lisans olmak üzere 10 çalışanımız 2023 yılında yurt dışı lisansüstü eğitime başlamış olup 3 çalışanımız doktora eğitimini sürdürmüştür.

Öğretim elemanı görevlendirme kapsamında 12 çalışan üniversitelerde dönemlik ders vermek üzere, 34 çalışan ise kurum ve kuruluşlarda kısa süreli eğitmen olarak bilgi aktarmak üzere görevlendirilmiştir.

Yukarı