Grafik

1.1.3. Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu, Bankanın bütün işlem ve hesaplarını denetlemektedir. Yönetme yetkisi olmayıp, değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Başbakanlığa iletmektedir. Kurul, yıl sonunda o yıla ait işlem ve hesaplar hakkında hazırladığı raporu Genel Kurula sunmaktadır.

17 Nisan 2014 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süresi 30 Nisan 2014 tarihi bitiminde sona eren Denetleme Kurulu üyelerinden Hasan Türedi’nin yerine, 1 Mayıs 2014 tarihinden 30 Nisan 2016 tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere Mehmet Ziya Gökalp Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmiştir

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu üyeleri; Mustafa Saim Uysal, Yasin Aydın, Ahmet Fethi Toptaş ve Mehmet Ziya Gökalp’tir.