1.1.5. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33. maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve PPK üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilmektedir. Bu doğrultuda, Banka Meclisi, PPK, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan Banka üst yönetimine 2014 yılında brüt ücret olarak toplam 5.123.338 TL ödenmiş olup, bu tutar Banka personeline 2014 yılında ödenen aylık ve yan ödemeler toplamının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır.