2.4.1. Ödeme Sistemleri Alanında Mevzuata İlişkin Gelişmeler

27 Haziran 2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca çıkarılması sorumluluğu TCMB’ye verilen yönetmelik çalışmaları tamamlanmış olup, bu kapsamda hazırlanan “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik” 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6493 sayılı Kanun’un 11. maddesinde TCMB’ye verilen görevin yerine getirilmesini teminen; TCMB, Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından işletilen ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri anılan Kanun’un 10. maddesinde yer alan hükümlere tabi olacak sistemler olarak belirlenmiş ve 19 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak duyurulmuştur. Söz konusu duyuru TCMB Genel Ağ sitesi aracılığı ile de kamuoyunun bilgisine sunulmuştur

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde, TCMB tarafından gözetim faaliyetleri ile ulaşılması hedeflenen amaçların ve gözetim faaliyetlerinde izlenecek politikaların kamuoyuna duyurulacağı düzenlenmiş olup, bu kapsamda TCMB’nin ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin hedef ve politikaları 1 Ekim 2014 tarihinde TCMB Genel Ağ sitesinde yayımlanmıştır.