Grafik 30

2.4.4. Çek Takas Sistemi

Mülga 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan BTOM faaliyetlerini TCMB tarafından yayımlanan BTOM Yönetmeliği çerçevesinde bu merkeze bağlı Ankara ve İstanbul Takas Odaları aracılığıyla yürütmektedir.

Ödeme sistemleri arasında önemli bir yer tutan çek takası faaliyetlerinin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, sunulan hizmetin kalitesinin ve etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar takip edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.

Bankalararası takas odalarında hesaplaşmaya tabi tutulan çek adet ve tutarları 2013 yılında sırasıyla 17,2 milyon adet ve 349,9 milyar TL olarak gerçekleşmişken, 2014 yılında işlem bazında 17,4 milyon adet ve tutar bazında 403,9 milyar TL olmuştur (Grafik 30).