Grafik 28
Grafik 29

2.4.2 TCMB Ödeme Sistemleri Kullanım İstatistikleri

Bankalar Arası Türk Lirası Aktarım Sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer ve Mutabakat Sisteminden geçen işlemlerin tutarı 2014 yılı için toplam 40,07 trilyon TL olmuştur. Şimdiye kadar en yüksek günlük işlem tutarı 261,89 milyar TL olup, 29 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşmiştir. 2014 yılı günlük ortalama işlem tutarı 194,65 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sistemde 2014 yılında yaklaşık 2,8 milyon adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 11.368 adet mesaj işlenmiştir. 2014 yıl sonu itibarıyla günlük en yüksek işlem adedine 8 Ekim 2014 tarihinde 22.831 işlemle ulaşılmıştır.

7 Aralık 2012 tarihinde işletime geçmiş olan Müşteriler Arası Türk Lirası Aktarım Sisteminden 2014 yılında geçen mesajların toplam tutarı 8,78 trilyon TL olmuştur. En yüksek günlük işlem tutarı 28 Haziran 2013 tarihinde 64 milyar TL olup, bu işlem tutarı 2014 yılında aşılamamıştır. 2014 yılında günlük ortalama işlem tutarı 34,98 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sistemde 2014 yılında 266,64 milyon adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 1.062.322 adet mesaj işlenmiştir. 2014 sonu itibarıyla günlük en yüksek işlem adedine 17 Kasım 2014 tarihinde 2.611.606 adet işlemle ulaşılmıştır.

İhale Sistemi (İhS)’den 93.990 adet mesaj işlenmiştir.

TCMB Ödeme Sistemlerinde 2014 yıl sonu itibarıyla katılımcı sayısı 50’dir.