Atatürk

Portre, E-9 Emisyon Grubu 1. Tertip 20-50 TL kupürlerindeki ön yüz tasarımlarından alınmıştır.

Gündem

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
  3. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2012 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
  4. 2012 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
  5. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibrası.
  6. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 29. maddesinde, 13 Haziran 2012 tarih, 6327 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle, Bankamız Esas Mukavelesi’nin 29. maddesinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
  7. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin onaya arzı.
  8. Banka Meclisinin 30 Nisan 2013 tarihinde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
  9. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 23. maddesi çerçevesinde, Denetleme Kurulunun; 30 Nisan 2013 tarihinde boşalacak bir üyeliği için (A) sınıfı hissedarınca bir, boşalan bir üyeliği için (B) ve (C) sınıfı hissedarlarınca bir,  30 Nisan 2013 tarihinde boşalacak bir üyeliği için (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye seçimi yapılması.