2.12. Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

"Gölge ve Hakikat-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan Örnekler" sergisi, CaixaForum Kültür Merkezi, Barselona, İspanya’da, 13 Ocak - 4 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Sergi, tarihsel süreçlerin uğramadığına, gelenek ve göreneklerin değişmeden sürdürüldüğüne inanılan, zaman-dışı tutulan coğrafyalardaki bir başka kültürün gölgede kalan modern sanat hakikâtına ve tarihine odaklanmaktadır. Ayrıca, bu coğrafyada yaşayan sanatçıların geçmişlerini besleyen kültürel, toplumsal koşullar ile küreselleşmenin çelişkilerini / çeşitliliğini / ortaklığını göstermektedir. Serginin kalıcılığını sağlamak amacıyla, Türkçe / İngilizce / İspanyolca olmak üzere üç dilde kapsamlı bir katalog hazırlanmıştır.

Türkiye-Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yıl dönümü münasebetiyle, "Başka İzlenimler, Değişen Gelenekler-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu" sergisi, Bonnefanten Müzesi, Maastricht, Hollanda’da 19 Nisan-26 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Serginin açılışı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Sayın Hayrünnisa Gül ile Hollanda Kraliçesi Majesteleri Beatrix, T.C. Lahey Büyükelçisi Sayın Uğur Doğan, TCMB Başkanı Erdem Başçı ve Bonnefanten Müzesi yetkilileri tarafından yapılmıştır. Sergi, ülkemizde, 18. yüzyılın sonundan günümüze kadar sanattaki değişim ve dönüşümleri, yeni ve güncel sanat pratiklerini, bu alandaki etkinlikleri, özellikle 1980’lerin ortalarında ivme kazanan küreselleşme politikalarıyla giderek artan galeriler, kültür merkezi, müze gibi sanat kurumları ile 1987’den beri sürmekte olan İstanbul Bienalleri’nin sanata katkılarını, açıklama panoları ve sanat tarihçi, sosyolog, küratör gibi uzmanlar ile yetkililerin bu konulara ilişkin görüşlerini içeren belgesel nitelikte bir video sunumu ile tanıtmayı, izleyicilerle paylaşmayı amaçlamıştır. Serginin kalıcılığını sağlamak amacıyla, Türkçe / İngilizce / Hollandaca olmak üzere üç dilde kapsamlı bir katalog hazırlanmıştır.

"Değişen Algılar ve Yeni Arayışlar: Çağdaş Türk Resim Sanatı" sergisi Bulgaristan Görsel Sanatlar Ulusal Müzesi, Sofya, Bulgaristan’da 10 Aralık 2012 - 31 Ocak 2013 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Sergi öncelikli olarak Batılılaşma sürecinin genel seyri içinde öne çıkan üretim biçimlerinin sanat alanındaki izlerini yansıtma düşüncesiyle oluşturulmuştur. Doğu ve Batı kültürlerinin kesişme noktasında bulunan Türkiye’nin doğal bir biçimde sentezlediği görsel birikime, iki farklı düşünce ve algının bir arada sunduğu özgün kimlik oluşumlarına dikkati çekmek üzere kurgulanmıştır. Bu doğrultuda Banka Sanat Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerle oluşturulan sergi, Türk Sanatı’nı geleneksel bağlantılarıyla birlikte güncel ve geleceğe ilişkin atıflarıyla bir arada tutan görsel bir bütünlüğü sunmuştur. Serginin kalıcılığını sağlamak amacıyla Türkçe / İngilizce / Bulgarca olmak üzere üç dilde kapsamlı bir katalog hazırlanmıştır.

Tüm bunların yanı sıra, Banka Sanat Galerisi’nde Sanat Koleksiyonu’ndan örneklerle 24 Mayıs - 14 Temmuz 2012 tarihleri arasında "Bir İsimsiz Seçki: Anlam ve Mahiyet" ve 9 Şubat - 21 Mart 2012 tarihleri arasında "Gerçeklikler ve İzdüşümler" sergileri düzenlenmiştir.

UNESCO tarafından 2012 yılının "Buhurizade Mustafa Efendi (Itri) Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle, TCMB tarafından gerçekleştirilen kültürel etkinlikler kapsamında, Itri’yi konu alan bir kitap ve müzik albümü projesi gerçekleştirilmiş ve eserlerinin icra edildiği bir konser düzenlenmiştir. Ayrıca, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu öncülüğünde ve T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Yüksek Himâyelerinde 23-24 Kasım 2012 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde düzenlenen "Uluslararası Itri Sempozyumu" ve 3 Aralık 2012 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen "Itri Konseri"ne TCMB tarafından katkı sağlanmıştır.

Sportif etkinlikler kapsamında ise; TCMB ev sahipliğinde "Avrupa Merkez Bankaları Euro Hiking Etkinliği" Antalya’da; Türkiye’de yerleşik bankaların satranç takımlarının katıldığı "Bankalararası Satranç Turnuvası" İstanbul’da düzenlenmiştir. TCMB’nin üyesi bulunduğu Avrupa Merkez Bankaları Kültür ve Spor Kulüpleri Birliğine üye merkez bankalarının ev sahipliğinde organize edilen basketbol (Romanya), masa tenisi (Belçika), tenis (İtalya) turnuvalarına ve Macaristan Merkez Bankası ev sahipliğinde düzenlenen "8. Balkan Ülkeleri Merkez Bankaları Spor Turnuvası"na mini futbol, voleybol (bayan) ve yüzme dallarında katılım sağlanmıştır.