2.1. Fiyat İstikrarı, Finansal İstikrar ve Para Politikası