2.13. Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri, Bağış ve Yardımlar

TCMB, Kanunu ile kendisine verilmiş olan görev ve yetkilerini yerine getirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de yer almakta, bağış ve yardımlar ile akademik çalışmalara ve farklı alanlara katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek ekonomi ve finans alanlarındaki akademik ve / veya politika üretmeye yönelik konferans ve diğer akademik ve politika üretici çalışmaların desteklenmesine yönelik olarak 2006 yılından itibaren yürütülmekte olan Akademik Çalışmalar için Mali Destek Programı 2012 yılında da sürdürülmüş, mali destek talebinde bulunan çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 37 adedine mali yardım yapılmıştır.

Bununla beraber TCMB, 2012 yılı içinde Türkiye ekonomisi veya merkez bankacılığı konularında yapılan akademik çalışmaların desteklenmesini sağlamak ve bu çalışmalara daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkıda bulunmak amacıyla "Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma"nın üçüncüsünü düzenlemiştir. Söz konusu yarışma kapsamında gerçekleştirilen başvurulara yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda üç çalışmaya akademik teşvik ödülü verilmiştir.

Üniversite öğrencilerinin tebliğlerinin desteklenmesi amacıyla T.C. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından İzmir’de 25-27 Nisan 2012 tarihleri arasında 15’incisi düzenlenen "Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi"nde başarılı bulunan iki tebliğin telif hakkı TCMB tarafından satın alınmış ve Genel Ağ sitesinde yayımlanmıştır.

Van ilinde 18 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının ilgili genelgesi ve İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda 287 depremzede TCMB Özdere Naim Talu Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 18 Kasım 2011 ve 31 Temmuz 2012 tarihleri arasında misafir edilmiştir. Bu süre zarfında tesis yalnızca depremden zarar görmüş vatandaşların kullanımına ayrılmış olup depremzedelerin konaklama, yiyecek ve diğer ihtiyaçları TCMB tarafından sağlanmıştır.

Öte yandan, T.C. Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ve T.C. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yazıcı, bilgisayar ve yan donanımları bağışlanmıştır. Benzer şekilde, TCMB Kütüphanesi bilgi kaynağı koleksiyonu güncelleme çalışmaları kapsamında, 83 adet bilgi kaynağı bağış yapılmak üzere koleksiyondan ayrılmış, bu kaynaklar Koç Üniversitesi ile Arel Üniversitesinden gelen talepler doğrultusunda söz konusu kütüphanelere gönderilmiştir.

Yunanistan Merkez Bankası ve TCMB’nin katkılarıyla Derince, İzmit’te inşa edilerek 2001-2002 yılında eğitime açılan Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesinin 2012 yılı Mayıs ayında düzenlenen 11. dönem mezuniyet töreninde ilk üç dereceye girerek mezun olan öğrencilere plaket, para ödülü ve hediyeler verilmiştir. Ayrıca, okul kütüphanesinde yer alan kaynakların eğitim programını destekleyecek şekilde zenginleştirilmesi amacıyla kitap vb. yayınların alımı yapılmıştır. 2002-2003 eğitim döneminden itibaren, anılan liseden mezun olarak bir yüksek öğrenim kurumuna kaydını yaptırmış olan öğrencilere TCMB tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde verilmeye başlanan karşılıksız eğitim bursundan yararlanan öğrenci sayısı 2012 yılında 32’ye ulaşmıştır.

Diğer yandan, Banka tarafından ağaçlandırma çalışmalarına destek verilmesi amacıyla, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle, Ankara, "AOÇ-Çakırlar Çiftliği Mevkii"nde "Merkez Bankası Hatıra Ağaçlandırması" sahasında fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sosyal içerikli faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfına zihinsel engelli bireylere para tanıma, aylık bütçe hazırlama ve para harcama kurallarının öğretilmesi konularındaki projeleri için bağışlar yapılmıştır.