Grafik
Grafik
Grafik

1.3. Kadro ve Personel Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisinde oynadığı stratejik rol ile üstlenmiş olduğu farklı nitelikteki görevleri nedeniyle çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. TCMB personel kadro sayısı, 2012 yılı sonu itibarıyla 4.960 olarak tespit edilmiştir. Fiili personel adedi 4.584 olup, personel kadrolarının faaliyet dönemi sonu itibarıyla doluluk oranı yüzde 92,42’dir.

Bu faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, nakil, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 102 personel ayrılmış, buna karşılık birimlerdeki iş durumunun gerektirdiği zorunluluklar nedeniyle genel müdür yardımcısı, müdür yardımcısı, ekonomist, denetçi yardımcısı, BT denetçi yardımcısı, bilgisayar uzman yardımcısı, memur, uzman hekim, mühendis, teknisyen, işletmen, koruma ve güvenlik memuru, sayıcı-operatör, sekreter, atölye elemanı gibi elemanlar olmak üzere toplam 284 personel alınmıştır. Ayrıca, askerlik hizmeti sebebiyle TCMB’den ayrılan 5 çalışan da tekrar göreve başlamıştır. Böylece yıl sonu itibarıyla fiili personel mevcudu, 2011 yılına göre 187 kişi artarak 4.584’e yükselmiştir (Grafik 1).

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 76,20’sini genel idare hizmetleri, yüzde 11,43’ünü teknik hizmetler, yüzde 0,46’sını sağlık, yüzde 0,28’ini avukatlık, yüzde 11,63’ünü yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmakta olup, çalışanların yüzde 16,62’si ise sözleşmeli elemanlardır.

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 56,61’i idare merkezinde, yüzde 43,39’u ise şubelerde çalışmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, personelimizin yüzde 40,45’inin 18-35 yaş grubunda olduğu görülmektedir (Grafik 2). Diğer taraftan, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim yapmış elemanlarımızın payı ise yüzde 68,89’dur (Grafik 3).