Kısaltmalar

AB
ABD
ADUP
APİ
BDDK
BİMER
BIS
BTOM
CPPS
DİBS
DRYK
EFT
EMKT
GOÜ
GSYİH
IBAN
IILM
IMF
İMKB
İhS
KAS
KKB
NYİT
ÖKTG
ÖKTG-H
ÖKTG-I
ÖTV
PÖS
PPK
RMY
ROK
ROM
ROO
SDR
SMP
SWIFT
TBB
TBMM
TCMB
TCMB ÖSYYP
TL
TMSF
TÜFE
TÜİK
UFRS
UMS
UMSK
UFRYK
Avrupa Birliği
Amerika Birleşik Devletleri
Acil Durum Uygulama Paketi
Açık Piyasa İşlemleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Başbakanlık İletişim Merkezi
Uluslararası Ödemeler Bankası
Bankalararası Takas Odaları Merkezi
Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi
Devlet İç Borçlanma Senedi
Döviz Risk ve Yatırım Komitesi
Elektronik Fon Transferi
Elektronik Menkul Kıymet Transferi
Gelişmekte Olan Ülke
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
Uluslararası Banka Hesap Numarası
Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu
Uluslararası Para Fonu
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İhale Sistemi
Katılımcı Arayüzü Sistemi
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
Nihai Yurt İçi Talep
Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri
Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri H Endeksi
Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri I Endeksi
Özel Tüketim Vergisi
Perakende Ödeme Sistemi
Para Politikası Kurulu
Risk Merkezi Yönetimi
Rezerv Opsiyon Katsayısı
Rezerv Opsiyonu Mekanizması
Rezerv Opsiyon Oranı
Özel Çekme Hakkı
Stratejik Model Portföy
Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kuruluşu
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Projeleri
Türk Lirası
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Tüketici Fiyatları Endeksi
Türkiye İstatistik Kurumu
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Uluslararası Muhasebe Standartları
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi