Grafik
Grafik
Grafik
Grafik

2.11. Eğitim Faaliyetleri

2012 yılında TCMB tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerine toplam 5.141 kişi katılmış, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği çeşitli programlardan toplam 711 Banka çalışanının yararlanması sağlanmış, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerine ise toplam 85 Banka çalışanı öğretim elemanı / konuşmacı olarak katılmışlardır.

2.11.1. TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

2012 yılında TCMB tarafından düzenlenen Banka içi eğitimlere 3.726 Banka çalışanı katılmıştır. Bu eğitimler; "Bankacılık Eğitimleri", "Geliştirme Eğitimleri", "Yükseltme Eğitimleri", "Konferans ve Paneller" ile "TCMB Tarafından Düzenlenen Uluslararası Programlar" çerçevesinde düzenlenen eğitim programlarıdır (Grafik 30).

TCMB tarafından düzenlenen uluslararası programlara yurt dışı kurumlardan 31 kişi katılmıştır (Grafik 31).

Yine TCMB tarafından düzenlenmekte olan Banka Tanıtım Programına 1.334 üniversite öğrencisi kaydolmuş ve kendilerine TCMB’nin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca Kazakistan Ahmet Yesevi, Kazakistan Süleyman Demirel, Kırgızistan-Türkiye Manas, Kırgızistan Uluslararası Atatürk Alatoo ve Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesinden toplam 50 öğrenciye bir ay süre ile staj yaptırılmıştır (Grafik 31).

2.11.2. Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

Diğer kurum ve kuruluşların yurt içinde düzenlediği kısa süreli eğitim programlarına 166 Banka çalışanının, yurt dışındaki programlara ise 244 Banka çalışanının katılımı sağlanmıştır (Grafik 32).

Ek olarak, Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği programlara da 156 Banka çalışanının katılımı sağlanmıştır.

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) eğitim programlarına, yurt içinde 2012 yılında yeni başlayan 29 kişiyle birlikte toplam 85 Banka çalışanı, yurt dışında ise yeni başlayan 22 kişiyle birlikte toplam 60 Banka çalışanı devam etmiştir (Grafik 33).

2.11.3. Diğer Faaliyetler

Öğretim elemanı / konuşmacı görevlendirme çerçevesinde, yurt içinde çeşitli kamu kurumlarında düzenlenen eğitim faaliyetlerinde 31 Banka çalışanı, yurt dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinde ise 2 Banka çalışanı görevlendirilmiştir.

Bunun dışında 12 Banka çalışanı yurt içinde, 40 Banka çalışanı ise yurt dışında akademik sunum yapmak üzere görevlendirilmiştir.

Ayrıca, uzmanlık tezlerinin değerlendirilmesi kapsamında, Uzman Yardımcılarının Uzman olarak atanabilmeleri için hazırladıkları 14 adet tez incelenmiş, oluşturulan tez kurullarında değerlendirilmiş ve başarılı bulunmuştur.