2.10. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2012 yılında TCMB, akademik çalışmalara verdiği önem doğrultusunda çalışanları tarafından hazırlanmış olan Çalışma Tebliğlerine ve Ekonomi Notlarına Genel Ağ sitesinde yer vermiştir. Bu doğrultuda, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan araştırmaların hakem değerlendirmesi sürecinden geçtikten sonra sunulduğu Çalışma Tebliğleri serisine 2012 yılında 33 yayın eklenmiştir. Ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan Ekonomi Notları kapsamında ise 36 not kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2012 yılında ayrıca makro ekonomik istikrar, finansal istikrar, likidite yönetimi, ödeme sistemleri ve rezerv yönetimi konularında hazırlanan makalelere yer verilen Central Bank Review adlı hakemli dergi yılda iki defa yayımlanmaya devam etmiştir.

Öte yandan, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü çalışanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan 28 adet makale Social Sciences Citation Index’te listelenen dergilerde yayımlanmıştır. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü tarafından Banka içinden katılımcılara yönelik olarak düzenlenen seminerler dizisi kapsamında 2012 yılında 27 seminer düzenlenmiş, bu seminerlerde Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerden, uluslararası kuruluşlardan ve diğer merkez bankalarından katılımcılar çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

2011-2015 yıllarına ait TCMB Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaç ve stratejik hedef doğrultusunda, bölgemizdeki bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerine daha fazla önem vererek bu yöndeki çalışmaları artırmak, bölgesel ölçekte eğitim ve danışmanlık desteği vermek; kısa vadede bölgede, uzun vadede ise küresel düzeyde markalaşarak saygın bir araştırma ve eğitim merkezi haline gelmek amacıyla 2011 yılında kurulan Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezinin, görev tanımı ile teşkilat yapısı 2012 yılı içinde düzenlenmiştir.

Merkez, uluslararası alanda seçkin, saygın ve öncü bir araştırma, eğitim ve teknik işbirliği merkezi haline gelerek, TCMB’nin "dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma" vizyonuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede, 2012 yılı içinde İstanbul’da faaliyete geçmek üzere fiziksel alt yapı ve insan kaynağı ihtiyaçlarını tamamlama çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca Merkez yapacağı araştırma ve eğitim etkinliklerinin plan ve proje çalışmalarına başlamış ve ilk örneklerini merkez bankalarıyla ikili işbirliği çerçevesinde gerçekleştirmiştir.

Merkez hedefine ulaşabilmek için etkinliklerini, merkez bankacılığı, ekonomi, finans ve kamu politikaları alanlarında yenilikçi araştırmalar yapmak, alanında uzman kişiler ve ilgili kurum / kuruluşlarla birlikte çalışmak; merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların katılımıyla önceliği merkez bankalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları düzenlemek; danışmanlık ve teknik destek içerikli projelerin verimli şekilde yürütülmesini sağlamak, gerekli durumlarda teknik destek ve danışmanlık kapsamında ilgili ülkelere bu hizmetleri sunmak ve yurt dışına eğitimci / uzman göndermek; merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların katılımıyla ilgili konularda konferans, seminer, çalıştay, panel, toplantı vb. uluslararası etkinlik düzenlemek konu başlıkları çerçevesinde gerçekleştirecektir.

Akademik çalışmalara yönelik sürdürülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra TCMB, banknot üretim süreçlerinde teknolojik üstünlüğün sağlanması amacıyla Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Ar-Ge Laboratuvarı oluşturmuştur. Bu laboratuvarda görev yapacak insan kaynağı ve ihtiyaç duyulan ekipmanlar temin edilerek bu süreçte, bazı üniversiteler, ulusal araştırma laboratuvarları ve teknoloji şirketleriyle görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bunların yanı sıra, banknot üretim sistemleriyle ilgili yeni teknolojiler ve banknot üretiminde kullanılan nitelikli ham maddeler üzerine araştırma faaliyetlerine 2012 yılında da devam edilmiştir.