3.5. Türkiye - IMF Parasal İlişkileri

Bankanın IMF’ye olan yükümlülüğü, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla sıfırlanmıştır. Hazine Müsteşarlığının IMF’den doğrudan borçlanma yoluyla sağladığı krediler ise, 2011 yılı sonunda 1.874 milyon SDR iken, 2012 yılında yapılan 1.312 milyon SDR tutarındaki geri ödemeler sonucunda, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 562 milyon SDR’ye gerilemiş olup, ödemeler 14 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla tamamlanacaktır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, IMF’nin Banka nezdinde 1.905 milyon SDR’nin 30 Nisan 2012’de IMF tarafından belirlenen SDR kurundan karşılığı, 5.192 milyon TL mevcudu bulunmaktadır.

Hesap Adı

TL

SDR

1 numaralı hesap

9.919.353

3.639.500

2 numaralı hesap

9.120

3.346

Menkul kıymetler hesabı

5.182.470.645

1.901.495.122

 

5.192.399.118

1.905.137.968

IMF’nin 1 ve 2 no.lu hesapları, Banka bilançosunun pasifinde Uluslararası Kuruluşlar Mevduatı başlığı altında izlenmekte olup, Nazım Hesaplarda izlenen menkul kıymetler hesabı ise, Hazine Müsteşarlığı tarafından IMF lehine verilmiş ciro edilemez, faizsiz ve istendiğinde paraya çevrilebilir menkul kıymetlerden oluşmaktadır.

Bu raporu Banka Genel Kuruluna sunarken, hissedarlara dağıtılacak kâr hisseleri ile Banka mensuplarına ödenecek temettünün 10 Nisan 2013 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmasını onayınıza arz ederiz.