2.3.2. Finansal İstikrara Yönelik Faaliyetler

Ülkemizde başta Finansal İstikrar Komitesi olmak üzere çeşitli platformlarda finansal istikrara ilişkin risk oluşturabilecek hususlar hassasiyetle takip edilmekte ve gereken tedbirler ilgili otoriteler tarafından zamanında alınmaktadır. Bu kapsamda Banka da bu otoritelerle işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarına devam etmektedir.

TCMB, finansal istikrara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini 2012 yılında da başta Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kere yayımlanan Finansal İstikrar Raporu ile olmak üzere çeşitli platformlarda kamuoyu ile paylaşmaya devam etmiştir. Rapor’un yanı sıra, yayımlanan çeşitli çalışma tebliğleri, ekonomi notları ve makaleler ile finansal istikrar konusunda iktisat literatürüne de katkıda bulunmuştur.

Öte yandan, düzenlenen ulusal ve uluslararası konferanslar ile finansal istikrarın önemli konu başlıklarından bankacılık denetimleri, makro ihtiyatlı politika araçları ve ödeme sistemleri vb. konularda çeşitli tarafların katılımıyla bilgi alışverişini artıracak platformlar oluşturulmuştur.

Ayrıca, yerel paralarla ticaretin teşviki kapsamında 4 Mart 2011 tarihinde imzalanan Türk-Rus 11. Dönem Hükûmetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptının 2.2. maddesi uyarınca oluşturulan Türk-Rus Bankacılık ve Finans Alanında Çalışma Grubunun 3. Toplantısı 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, yerel paralarla ticaretin teşviki ve Türk lirasının uluslararası kullanımının yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak Piyasalar Genel Müdürlüğü ile İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü eşgüdümünde ilgili kamu kuruluşları, bankalar ve özel sektör temsilcileri ile toplantılar yapılarak, bu konuda atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir.