2.2.2. Döviz Kuru Politikası

2014 yılında dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilmiştir. Dolayısıyla, döviz kurları piyasadaki arz ve talep koşulları tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, uygulanmakta olan kur rejiminde TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak, TCMB, finansal istikrara yönelik riskleri sınırlamak amacıyla TL’nin aşırı değerlenmesi veya aşırı değer kaybına karşı kayıtsız kalmamaktadır.

23 Ocak 2014 tarihinde döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmiştir.

Cari işlemler açığında görülen iyileşme eğilimi dikkate alınarak günlük döviz satım ihale tutarı 28 Nisan 2014 tarihinden itibaren “en az 50 milyon ABD doları”ndan “en az 40 milyon ABD doları”na indirilmiştir. Günlük döviz satım ihale tutarı 9 Mayıs 2014 tarihinden itibaren “en az 40 milyon ABD doları”ndan “en az 20 milyon ABD doları”na, 25 Temmuz 2014 tarihinden itibaren “en az 20 milyon ABD doları”ndan “en az 10 milyon ABD doları”na indirilmiştir.

Döviz kurlarındaki oynaklıkta görülen artış nedeniyle günlük döviz satım ihale tutarı 29 Eylül 2014 tarihinden itibaren “en az 10 milyon ABD doları”ndan “en az 40 milyon ABD doları”na yükseltilmiştir.

Bankaların bir hafta vadeli olarak TCMB’den son borçlanma imkanı faizlerinin 9 Ekim 2014 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 10’dan yüzde 7,5’e, euro için yüzde 10’dan yüzde 6,5’e indirilmesine karar verilmiştir.

Ödemeler dengesinde beklenen olumlu gelişmeler dikkate alınarak döviz satım ihale tutarı 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren “en az 40 milyon ABD doları”ndan “en az 20 milyon ABD doları”na indirilmiştir.

Döviz kurlarındaki oynaklıkta görülen artış nedeniyle günlük döviz satım ihale tutarı 9 Aralık 2014 tarihinden itibaren “en az 20 milyon ABD doları”ndan “en az 40 milyon ABD doları”na yükseltilmiştir.

Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının Hazine ve TCMB tarafından doğrudan karşılanması uygun görülmüştür. Uygulama 17 Aralık 2014 tarihinden itibaren başlamıştır.