2.2.5. Kredi Kartı Azami Faiz Oranları

Kredi kartı azami faiz oranlarının belirlenmesinde, finansal istikrarı ve tüketicinin korunmasını amaçlayan bir yöntem üzerinde çalışılmış ve söz konusu yöntem şeffaflık ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla 22 Ekim 2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede, normal dönemlerde kredi kartı azami faiz oranlarının çok sık değiştirilmesinin önüne geçilmesi, düşük faiz dönemlerinde tüketicilerin kredi kartı kullanımının sınırlandırılması veya ihtiyaç kredilerine yönlendirilmesi, yüksek faiz dönemlerinde ise tüketiciler üzerindeki faiz yükünün hafifletilerek finansal sistemde tahsili gecikmiş alacaklardaki artışın önlenmesi amaçlanmıştır.