2.2.4. İhracat Reeskont Kredileri

İhracat reeskont kredileri, TCMB Kanunu’nun 45. maddesi çerçevesinde döviz üzerinden düzenlenmiş senetlerin reeskonta kabulü suretiyle 240 güne kadar vadeli ve TL olarak Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (T. Eximbank) ve ticari bankalar aracılığıyla kullandırılmakta, TCMB’ye geri ödemeleri ise döviz cinsinden yapılmaktadır.

İhracat reeskont kredilerinin cari açığın azaltılmasına ve TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesine katkısı göz önünde bulundurularak kredi limitleri 20 Ekim 2014 tarihinde 3 milyar ABD doları artırılarak 15 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir.

Ayrıca ihracat reeskont kredisine ilişkin düzenlemelerde 20 Ekim 2014 tarihinde yapılan değişikliklerle;

  1. Firma bazında kredi limitleri dış ticaret sermaye şirketleri için 240 milyon ABD dolarından 300 milyon ABD dolarına, diğer firmalar için ise 180 milyon ABD dolarından 250 milyon ABD dolarına yükseltilmiş olup, bu limitlerin tamamının 120 güne kadar vadeli kredi başvurularında, en fazla yüzde 50’sinin ise 121-240 gün vadeli kredi başvurularında kullanılabilmesine imkân verilmiştir.
  2. 120 güne kadar vade ile kullandırılan kredilere 1 aylık LIBOR veya EURIBOR faiz oranları uygulanmakta olup, 120 günden uzun vadeli kredilerin ihracatçılara maliyeti 20 baz puan azaltılarak, 121-240 gün vadeli kullandırılan kredilere 6 aylık LIBOR veya EURIBOR faiz oranları uygulanmasına başlanmıştır.
  3. İhracatçı firmalarca ihracat alacağına istinaden düzenlenip, faktoring firmalarına temlik edilen ve faktoring firmalarınca T. Eximbank’a ciro edilen bonoların reeskonta kabulü suretiyle firmalara sevk sonrası ihracat kredisi kullandırılması imkânı sağlanmıştır

2013 yılında 15,1 milyar ABD doları olan ihracat reeskont kredisi kullanımı, 2014 yılında 15,3 milyar ABD dolarına ulaşmış olup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 8,5 milyar ABD doları borç bakiyesi bulunmaktadır.

Sonuç olarak, ihracat reeskont kredileri 2014 yılında TCMB net döviz rezervlerine 13 milyar ABD doları katkı sağlamıştır