MENÜ

TR
EN
Önsöz


Murat Çetinkaya
Başkan


Murat Çetinkaya
Başkan

“Bankamız yasayla kendisine verilen görev çerçevesinde fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrarı da gözeterek Türkiye ekonomisinin dengeli ve sürdürülebilir büyüme sürecine katkı yapmayı sürdürmektedir.”

2016 yılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın fiyat istikrarı odağını güçlendirdiği ve iletişim politikasında önemli adımlar attığı bir dönem olmuştur. Geçtiğimiz on yılda yaşanan deneyimler ışığında, fiyat istikrarına kalıcı olarak ulaşmak için bütüncül bir strateji tasarlanarak kamuoyu ile iletişimi yapılmıştır. Bu strateji, TCMB’nin para politikası araçlarını enflasyonla mücadele yönünde gerektiği zamanda ve ölçüde kullandığı, buna ilaveten yapısal unsurlara dair farkındalığı artırarak paydaşlarla ortak çaba halinde ödünleşimleri azaltmaya yönelik bütüncül bir strateji geliştirdiği bir çerçeveyi içermektedir.

Bu doğrultuda 2016 yılında bir yandan para politikası duruşunun daha net olarak anlaşıldığı bir çerçeveye geçilmesi yönünde ilerlenirken, diğer yandan enflasyonun kalıcı olarak düşük seviyelere inmesini geciktiren yapısal konular tespit edilerek kamuoyunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. TCMB, yapısal alanlarda çözüm önerilerine katkıda bulunmak ve ortak bir tartışma platformu yaratmak amacıyla önemli adımlar atmıştır. Bu çerçevede, kurum bünyesinde yeniden yapılanmaya gidilerek Yapısal Ekonomik Araştırmalar birimimiz kurulmuştur. Böylelikle, reel sektörle yakın iletişim halinde enflasyonla mücadelede yapısal alanlardaki engelleri tespit ederek çözüm önerileri geliştirecek bir kurumsal kapasite oluşturulmuştur.

TCMB fiyat istikrarına ulaşılmasının önündeki en büyük engellerden biri olan gıda fiyatları konusunda daha önceki yıllarda başlattığı çalışmaları 2016 yılında bir üst aşamaya taşımıştır. Bu dönemde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi)’nde ilgili kurumların en üst düzeyde temsil edilmesi ve komitenin sekretaryasının TCMB’ye verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu sayede paydaşlar arasında çözüm odaklı işbirliği süreci geliştirilerek somut tedbirler alınmaya başlanmıştır. Atılan adımların olumlu etkilerinin giderek daha belirgin şekilde hissedilmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki dönemde Gıda Komitesi’nde sergilenen ortak kurumsal çabanın fiyat istikrarıyla ilişkili diğer yapısal alanlarda genişletilerek hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması planlanmaktadır.

2016 yılında, bütüncül yaklaşım stratejisi kapsamında, reel sektörü yakından izleme ve anlama çabaları güçlendirilmiştir. Bu çerçevede, ekonomiye dair güncel gelişmeleri takip etmek ve reel sektörle iletişim ağını sağlamlaştırmak amacıyla yapılan firma görüşmelerinin kapsamı genişletilmiş, süreci daha etkin yönetmek amacıyla Banka içi yönetişim ve organizasyon yapısında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bütün bu çabaların etkinliğini güçlendirmek ve kamuoyu nezdinde farkındalığı artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl içinde iletişim alanında birçok yeni düzenlemeye gidilmiştir. Bu kapsamda, reel sektör temsilcileri ve finans kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenmiş, yatırımcı ve analistlerle teknik içerikli görüşmeler başlatılmış, teknolojik imkânlardan faydalanılarak sosyal medya araçları aktif şekilde kullanılmıştır. Ayrıca, iletişim politikamızın bir parçası olarak TCMB çalışanlarının görüşlerini kamuoyu ile paylaşabilmeleri, tartışmaya açmaları ve ekonomi gündemine zamanlı katkıda bulunabilmeleri amacıyla, “Merkezin Güncesi” adıyla blog sitesi açılmıştır.

Bankamız yasayla kendisine verilen görev çerçevesinde fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrarı da gözeterek Türkiye ekonomisinin dengeli ve sürdürülebilir büyüme sürecine katkı yapmayı sürdürmektedir. Orta Vadeli Program hazırlık sürecinde Hükûmet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak 2017-2019 dönemi için enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Önümüzdeki dönemde TCMB bu hedefe kademeli olarak ulaşmak için politika araçlarını etkin bir bileşimle kullanmaya devam edecektir. Küresel ölçekte öngörülebilirliğin düşük olduğu bir dönemden geçerken bize düşen en önemli görev, ana odağı koruyarak temel hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir. Önümüzdeki dönemde yapısal alanlarda atılacak adımların da katkısıyla fiyat istikrarı yolunda kademeli fakat emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğimize güvenim tamdır.

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 85 Yılın Kilometre Taşları
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim