MENÜ

TR
EN
3.6.2. TCMB Denetleme Kurulu Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.
2016
SEKSENBEŞİNCİ HESAP YILINA AİT DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2016 Yılı Hesap Dönemine ilişkin faaliyet ve sonuçları, Kurulumuzca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmiştir.

1. İdare Merkezi ve Şubelerde yapılan denetleme ve sayımlarda; yedek ve servis kasalarında bulunan nakit, altın, efektif ve kıymetli evrakın muhasebe ve mevcutlar defterindeki kayıtlarına uygun bulunduğu, bu kıymetlerin talimata göre muhafaza edilerek yönetildiği,

2. Hesap dönemi içerisinde Banka Meclisince alınan kararlar, muhalefet şerhleri ve çekimser oylar incelenmiş; yapılacak bir işlem bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

3. Banka hesaplarıyla ilgili defterlerin incelenmesinde; kayıtların düzenli ve mevzuata uygun olarak tutulduğu, Banka işlemlerinde Bankamız Kanunu ve Esas Mukavelesi hükümlerine aykırı bir duruma rastlanmadığı,

4. 31.12.2016 tarihi itibariyle düzenlenmiş bulunan “Bilanço” ile 01.01.2016– 31.12.2016 dönemini kapsayan Gelir tablosu’nun Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı,

5. Mali Tabloların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 31.12.2016 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet sonucunu, Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuata ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na uygun olarak doğru, gerçek ve açık bir şekilde gösterdiği,

6. Bankamız tarafından açılmış bulunan hukuki sorumluluk davasının, yargılama sürecinin devam etmekte olduğu,

Kurulumuzca tespit olunmuştur.

Sonuç olarak; 31.12.2016 tarihli “Bilanço” ile “Gelir Tablosu”nu Genel Kurul’un onayına saygılarımızla arz ederiz.

Ankara, 07/03/2017

 

 

Osman ÇELİK

Denetleme Kurulu Üyesi

 

Mehmet Ziya GÖKALP

Denetleme Kurulu Üyesi

 

 

 

Ömer DUMAN

Denetleme Kurulu Üyesi

 

Mehmet BABACAN

Denetleme Kurulu Üyesi

 

 

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 3.6.3. TCMB Kanunu’na ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenmiş Bağımsız Denetim Raporu
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim