MENÜ

TR
EN
1.1.3. Denetleme Kurulu
Mehmet Ziya Gökalp
Üye
Dr. Mehmet Babacan
Üye
Ömer Duman
Üye
Osman Çelik
Üye

 

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu, Bankanın bütün işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlidir. Yönetme yetkisi olmayıp değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Başbakanlığa iletmektedir. Kurul, yıl sonunda o yıla ait işlem ve hesaplar hakkında hazırladığı raporu Genel Kurula sunmaktadır.

11 Nisan 2016 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında; görev süresi 30 Nisan 2016 tarihi bitiminde sona eren Denetleme Kurulu üyeliğine, 1 Mayıs 2016 tarihinden 30 Nisan 2018 tarihi bitimine kadar iki yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ziya Gökalp yeniden seçilmiştir.

29 Ekim 2016 tarihinde Ahmet Fethi Toptaş’tan boşalan Denetleme Kurulu üyeliğine 8 Aralık 2016 tarihinden yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Osman Çelik seçilmiştir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu, Mehmet Ziya Gökalp, Mehmet Babacan, Ömer Duman ve Osman Çelik’ten oluşmaktadır.

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 1.1.4. Yönetim Komitesi
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim