MENÜ

TR
EN
Kısaltmalar

AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

AÇMDP

Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BES

Bilgi Edinme Sistemi

BIS

Uluslararası Ödemeler Bankası

BİMER

Başbakanlık İletişim Merkezi

BİST

Borsa İstanbul

BKM

Bankalararası Kart Merkezi

BoE

İngiltere Merkez Bankası

BSMV

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

BT

Bilişim Teknolojileri

BTOM

Bankalararası Takas Odaları Merkezi

CİD

Cari İşlemler Dengesi

CİMER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

CPMI

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi

DİBS

Devlet İç Borçlanma Senedi

DRYYK

Döviz Risk Yönetimi ve Yatırım Komitesi

ECB

Avrupa Merkez Bankası

ECCBSO

Avrupa Merkezi Bilanço Veri Ofisleri Komitesi

EFT

Elektronik Fon Transfer Sistemi

EKK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu

EMKT

Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi

Fed

ABD Merkez Bankası

FPA

Finansal Piyasa Altyapıları

FSAP

Finansal Sektör Değerlendirme Programı

Gıda Komitesi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi

GLP

Geç Likidite Penceresi

GSYİH

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

GUD

Gerçeğe Uygun Değer

Hazine

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

HO

Hareketli Ortalama

IBAN

Uluslararası Banka Hesap Numarası

IFSB

İslami Finansal Hizmetler Kurulu

IILM

Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Şirketi

IMF

Uluslararası Para Fonu

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatı

İMB

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi

NYS

Nakit Yönetim Sistemi

ÖTV

Özel Tüketim Vergisi

PPK

Para Politikası Kurulu

ROK

Rezerv Opsiyonu Katsayısı

ROM

Rezerv Opsiyonu Mekanizması

SAM

Stratejik Amaç

SWIFT

Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kuruluşu

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TGA

Tahsili Gecikmiş Alacaklar

TL

Türk Lirası

TTK

Türk Ticaret Kanunu

TÜFE

Tüketici Fiyat Endeksi

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

Türk Eximbank

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

UDS

Uluslararası Denetim Standartları

VUK

Vergi Usûl Kanunu

YP

Yabancı Para

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: Kullanım Koşulları
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim