MENÜ

TR
EN
2.11.2. Uluslararası Eğitim ve Teknik Destek Faaliyetleri

İMB, uluslararası alanda seçkin, saygın ve öncü bir araştırma, eğitim ve teknik iş birliği merkezi haline gelerek, TCMB’nin “dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma” vizyonuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İMB, hedefine ulaşabilmek için etkinliklerini, merkez bankacılığı, ekonomi, finans ve kamu politikaları alanlarında yenilikçi araştırmalar yapmak, alanında uzman kişiler ve ilgili kurum / kuruluşlarla birlikte çalışmak; merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların katılımıyla önceliği merkez bankalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları düzenlemek; danışmanlık ve teknik destek içerikli projelerin verimli şekilde yürütülmesini sağlamak, gerekli durumlarda teknik destek ve danışmanlık kapsamında ilgili ülkelere bu hizmetleri sunmak ve yurt dışına eğitimci / uzman göndermek; merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların katılımıyla, ilgili konularda konferans, seminer, çalıştay, panel, toplantı vb. uluslararası etkinlik düzenlemek konu başlıkları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

2016 yılında, İMB tarafından düzenlenen uluslararası eğitim ve teknik destek faaliyetlerine 61 ülkenin merkez bankası ve ilgili politika yapıcı kuruluşlarından, yurt içi kurumlardan katılımcılar dahil, toplam 432 çalışan katılım sağlamıştır.

İMB, 2016 yılında merkez bankaları ve ilgili politika yapıcı kurumlar ile uluslararası kuruluşların katılımıyla merkez bankacılığı konularında seminer ve çalıştay türlerinde 15 uluslararası eğitim programı düzenlemiştir. Söz konusu eğitim programlarından; merkez bankalarında iç denetim uygulamaları, sektörel finansal hesaplar, anket dizaynı ve uygulanması, merkez bankası politika bileşimi ile İslami finans servisi sunan finansal kuruluşlarda risk yönetimi konularında düzenlenen dört program ilk kez organize edilmiştir. Ayrıca, İMB 2016 yılında iki eğitim programını ilk kez yurt dışında gerçekleştirmiştir. İMB 2016 yılı içerisinde bir eğitim programının katılımcılarına yerinde eğitim alma fırsatı sunmuştur. Bu çerçevede “Balance of Payments and External Statistics” konulu eğitim semineri sonrasında iki katılımcıya İstatistik Genel Müdürlüğünde beş gün süresince uygulamalı eğitim verilmiştir.

İMB tarafından uluslararası eğitim programları kapsamında;

düzenlenmiştir.

İMB tarafından 2016 yılında düzenlenen 15 uluslararası eğitim programına 60 ülkenin merkez bankası ile ilgili politika yapıcı kuruluşlarından, yurt içi kurumlardan katılıcımlar dahil, 311 çalışan katılmıştır (Grafik 35). Eğitim programlarına Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden toplam 278 uluslararası katılımcı iştirak etmiştir (Grafik 36).

Grafik 35: İMB Uluslararası Eğitim Programlarına Katılımın Dağılımı
(Katılımcı Sayısı)

Grafik 36: İMB Uluslararası Eğitim Programlarına Diğer Ülkelerden Katılımın Bölgesel Dağılımı
(Katılımcı Sayısı)

İMB, merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla ikili iş birliğini artırmak üzere 11 merkez bankası ve bir ilgili kurum için, 5’i yurt dışında olmak üzere, 13 teknik destek programı düzenlemiştir. Söz konusu programlardan biri Afganistan Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı, biri Irak Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı, biri Kırgızistan Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı, ikisi Karadağ Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

İMB tarafından düzenlenen teknik destek programları kapsamında;

konularında TCMB tecrübeleri diğer merkez bankaları çalışanları ile paylaşılmıştır.

İMB teknik destek programlarına 2016 yılında merkez bankalarından 121 çalışan katılmıştır (Grafik 37).

Grafik 37: İMB Teknik Destek Programlarına Katılımın Dağılımı
(Katılımcı Sayısı)

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 2.11.3. Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim