Menu MENÜ


Gülseren Sönmez
“Atatürk Portresi”
Tuval Üzerine Yağlıboya - 1996

Gündem

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2020 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
  3. 2020 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
  4. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
  5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi doğrultusunda Bankamız Esas Mukavelesi’nin 14. maddesinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
  6. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14 ve 15. maddelerinde değişiklik yapılması ile söz konusu İç Yönerge’ye 14/A maddesinin eklenmesi hususunun onaya arzı.
  7. Banka Meclisinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
  8. Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması.
İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021
© TCMB 2021 İletişim

Yukarı