Menu MENÜ

2020 Yılına Genel Bakış


FİYAT İSTİKRARINA ODAKLANMA

TCMB, fiyat istikrarını sağlama amacı doğrultusunda para politikası ve likidite araçlarını piyasa koşul ve gerekliliklerine uygun bir şekilde kullanmıştır.


YALIN, ETKİN VE ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM

TCMB 2020 yılında yalın, etkin ve çift yönlü bir iletişim politikası yürütmüştür.


TEKNOLOJİYİ VE FİNANSAL ALTYAPIYI DAHA YOĞUN VE ETKİN KULLANMA

TCMB, teknoloji ve otomasyondan tüm iş süreçlerinde yoğun ve etkin bir şekilde yararlanmaya ve finansal altyapıyı güçlendirici adımlar atmaya devam etmiştir.


ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA EŞ GÜDÜM

TCMB, görev alanı dahilindeki ekonomi politikalarının üretilmesinde ve uygulanmasında ulusal ve uluslararası paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmaya devam etmiştir.


KÜLTÜREL, SANATSAL VE SOSYAL DUYARLILIĞA SAHİP OLMA

TCMB, sosyal sorumluluğa ve duyarlılığa sahip olarak, pandemi koşullarında sınırlı da olsa, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde yer almaya devam etmiştir.

 

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021
© TCMB 2021 İletişim

Yukarı