Menu MENÜ

2.12 Eğitim Faaliyetleri

TCMB tarafından düzenlenen eğitim etkinlikleri salgın nedeniyle bu dönemde sınıf içi eğitim yerine ağırlıklı olarak e-öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. E-öğrenme uygulamaları kapsamında bilgi güvenliği eğitimi, ofiste ergonomi eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği yenileme eğitimi ile yöneticiler ve çalışanlar için kişisel gelişim eğitimleri çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bilişim alanında çeşitli e-öğrenme platformları ilgili personelin kullanımına açılırken; yöneticilere ve TCMB personeline yönelik sanal sınıf eğitimleri düzenlenmiştir.

Merkez Bankaları ve Uluslararası Kuruluşlar ile çevrim içi eğitim hizmeti sunan toplam 18 platform taranmış, genel ekonomi, veri analizi, bankacılık, finans, istatistik, iletişim gibi kategorilerden oluşan çevrim içi eğitim kataloğu hazırlanarak TCMB personelinin kullanıma sunulmuştur.

Diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği çeşitli programlardan toplam 203 TCMB personelinin yararlanması sağlanmış, yurt içinde düzenlenen eğitim etkinliklerine ise toplam 14 TCMB personeli öğretim elemanı ve konuşmacı olarak katılmıştır. Uzman yardımcılarının hazırladığı 16 adet tez incelenmiş ve oluşturulan tez değerlendirme komisyonları tarafından başarılı bulunmuştur.

2.12.1 TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

TCMB tarafından düzenlenen kurum içi eğitimlere 28.018 katılım sağlanmıştır. Eğitim konularına göre dağılım Grafik 2.12.1.1’de verilmiştir.

TCMB tarafından düzenlenen Banka Tanıtım Programlarına 252 üniversite öğrencisi katılmıştır.

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’nin kullanımını artırarak kullanıcıların istatistik okuryazarlığını geliştirmek amacıyla Ankara’da ve İstanbul’da stajyerlere yapılan Banka Tanıtımı kapsamında “EVDS” konulu eğitimler gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı Şubat ayında Hacı Bayram Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Bankamızın sponsor olarak katkı sağladığı İstatistik Sempozyumu’nda EVDS hakkında poster sunumu gerçekleştirilmiştir.

26 Haziran 2020 tarihinde “How Covid-19 is Changing the World: A Statistical Perspective” konulu bir webinar düzenlenmiş ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) İstatistik bölüm başkanı Steve MacFeely tarafından bir sunum yapılmıştır.

2.12.2 Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

Diğer kurum ve kuruluşların yurt içinde düzenlediği kısa süreli eğitim programlarına 7’si çevrim içi olmak üzere 37 personelin, yurt dışındaki programlara ise 8’i çevrim içi olmak üzere 18 personelin katılımı sağlanmıştır. Ek olarak, Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı (AÇMDP) kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği programlara da 3 personelin katılımı sağlanmıştır (Grafik 2.12.2.1).

Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim programlarına, yurt içinde yeni başlayan 15 kişiyle birlikte toplam 128 personel, yurt dışında ise yeni başlayan 7 kişiyle birlikte toplam 17 personel devam etmiştir (Grafik 2.12.2.2).

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021
© TCMB 2021 İletişim

Yukarı