Menu MENÜ

3. BÖLÜM FİNANSAL TABLOLAR

31.12.2020 Tarihli Bilanço

31.12.2020 ve 31.12.2019 Tarihli Bilançolar

2020 ve 2019 Hesap Dönemlerine Ait Kâr/Zarar Tabloları

Açıklamalar

Cari Bütçe Harcamalarına İlişkin Açıklamalar

TCMB’de Denetim ve Denetim Raporları

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021
© TCMB 2021 İletişim

Yukarı