Menu MENÜ

1.2 Kadro ve Personel Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü ve üstlenmiş olduğu farklı görevleri nedeniyle çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. TCMB personel kadro sayısı, 2020 yılı sonu itibarıyla 4.354’tür. Fiili personel adedi 3.499 olup, personel kadrolarının faaliyet dönemi sonu itibarıyla doluluk oranı yüzde 80,36 olarak gerçekleşmiştir.

Bu faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, işe son verme, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 463 personel ayrılmış, toplam 88 personel alınmıştır. Böylece yıl sonu itibarıyla fiili personel mevcudu, 2019 yılına göre 375 kişi azalarak 3.499’a düşmüştür. (Grafik 1.2.1).

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 79,59’unu genel idare hizmetleri, yüzde 12,52’sini teknik hizmetler, yüzde 0,46’sı sağlık hizmetleri, yüzde 0,43’ünü avukatlık hizmetleri, yüzde 7’sini yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Personelin yüzde 9,40’ı sözleşmeli, yüzde 90,60’ı ise kadroludur.

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 57,24’ü İdare Merkezinde, yüzde 42,76’sı ise şubelerde çalışmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, personelin yüzde 46,21’inin 31-40 yaş grubunda olduğu görülmektedir (Grafik 1.2.2). Diğer taraftan, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmış personelin payı ise yüzde 84,48’dir (Grafik 1.2.3).

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021
© TCMB 2021 İletişim

Yukarı