Portre, E-9 Emisyon Grubu
1. Tertip 20 TL ve 50 TL kupürlerindeki ön yüz tasarımlarından alınmıştır.

Gündem

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2017 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
  3. 2017 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
  4. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
  5. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun mülga 44. maddesinin 28 Kasım 2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmesi nedeniyle, Bankamız Esas Mukavelesi’nin mülga 44. maddesinin de yeniden düzenlenmesi hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
  6. Banka Meclisinin 30 Nisan 2018 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
  7. Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2018 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması.
İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018
© TCMB 2018   İletişim

Yukarı