Kısaltmalar

AB Avrupa Birliği
ABD Amerika Birleşik Devletleri
AÇMDP Akademik Çalışmalar için Mali Destek Programı
APİ Açık Piyasa İşlemleri
AYS Arşiv Yönetim Sistemi
BAL Borç Alabilme Limitleri
BCBS Basel Bankacılık Denetim Komitesi
BIS Uluslararası Ödemeler Bankası 
BİST Borsa İstanbul
BKM Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
BMGM Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü
BPP Bankalararası Para Piyasası
BT Bilişim Teknolojileri
CPMI Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi
DRYYK Döviz Risk Yönetimi ve Yatırım Komitesi
ECB Avrupa Merkez Bankası
EFC Ekonomik ve Mali Komite
EFT Elektronik Fon Transferi 
EVDS Elektronik Veri Dağıtım Sistemi
FİK Finansal İstikrar Komitesi
FPA Finansal Piyasa Altyapıları
FSB Finansal İstikrar Kurulu 
GİL Gün İçi Likidite İmkânı
GLP Geç Likidite Penceresi
GSYİH Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla
GUD Gerçeğe Uygun Değer
BoE İngiltere Merkez Bankası
Hazine T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
IBAN Uluslararası Banka Hesap Numarası
IMF Uluslararası Para Fonu
IILM Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Şirketi 
IOSCO Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü
İİT İslam İşbirliği Teşkilatı
İMB İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi
KDK Kredi Derecelendirme Kuruluşu
KEP Kayıtlı Elektronik Posta
KGF Kredi Garanti Fonu
MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
MKT Merkezi Karşı Taraf
MPTS Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş.
PPK Para Politikası Kurulu
ROK Rezerv Opsiyonu Katsayısı
ROM Rezerv Opsiyonu Mekanizması
SAM Stratejik Amaç
SDR Özel Çekim Hakkı
SWIFT Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kuruluşu
Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL Türk Lirası
TTK Türk Ticaret Kanunu
TSE Türk Standartları Enstitüsü
TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
TÜYİD Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği
UDS Uluslararası Denetim Standartları
VUK Vergi Usul Kanunu
YP Yabancı Para
İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018
© TCMB 2018   İletişim

Yukarı