2017 Yılına Genel Bakış


Fiyat İstikrarına Odaklı Olmak

TCMB, fiyat istikrarını sağlama amacı doğrultusunda para politikası ve likidite araçlarını uygun bir bileşimle ve öngörülebilirliği destekleyecek şekilde kullanmaya devam etmiştir.


Sade, Yalın ve Anlaşılır Olmak


Erİşİlebİlİr OLMAK, Sahaya İnmek


Teknolojİyİ Daha Aktİf Kullanarak Verİmlİlİğİ Artırmak


Uluslararası Alanda Etkİn OLMAK


Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Duyarlılığa Sahİp Olmak

 

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018
© TCMB 2018   İletişim

Yukarı