3. BÖLÜM FİNANSAL TABLOLAR

31.12.2017 Tarihli Bilanço

31.12.2017 ve 31.12.2016 Tarihli Bilançolar

2017 ve 2016 Hesap Dönemlerine Ait Kâr/Zarar Tabloları

Açıklamalar

Cari Bütçe Harcamalarına İlişkin Açıklamalar

TCMB’de Denetim ve Denetim Raporları

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018
© TCMB 2018   İletişim

Yukarı