2.11 Eğitim Faaliyetleri

2017 yılında TCMB tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerine toplam 5.428 kişi katılmış, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği çeşitli programlardan toplam 625 TCMB personelinin yararlanması sağlanmıştır.

2.11.1 TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

2017 yılında TCMB tarafından düzenlenen Banka içi eğitimlere 3.981 TCMB personeli katılmıştır. Bu eğitimler; “Bankacılık Eğitimleri”, “Geliştirme Eğitimleri” ve “Yükseltme Eğitimleri”dir (Grafik 2.11.1.1). Bu eğitimlerden “Office 2010 Eğitimi” ve “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele” programları e-öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup, toplam katılımcı sayısı 648’dir.

Yine TCMB tarafından düzenlenmekte olan TCMB Tanıtım Programlarına 1.409, Staj Programına 3 ve Yurtdışı Stajyer Öğrenci Programına 6 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bunun yanında, 29 dış kaynak personeline eğitim verilmiştir (Grafik 2.11.1.2). 2017 yılında İMB eğitim faaliyetleri kapsamının genişletilmesi hedefine istinaden TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği ile İMB’ye verilmiş olan “Yurt içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ekonomik ve finansal alanlarda eğitim programları düzenlemek” görevi çerçevesinde ilk kez Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. çalışanları için “Para, Banka ve Merkez Bankacılığı, Para Politikası ve Döviz Kuru Rejimleri” konularında eğitim programları düzenlenmiş, ilgili kuruluştan 65 çalışan eğitime katılmıştır.

“Nakitsiz Toplum Çalıştayı” 24 Ekim 2017 tarihinde TCMB İdare Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

8 Aralık 2017 tarihinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda TCMB Kurum Politikası ve bu çerçevede getirilen yeni uygulamalara ilişkin olarak TCMB personeline farkındalık kazandırmak amacıyla “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Düzenlemeler” semineri gerçekleştirilmiştir.

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin olarak yürütülecek gözetim faaliyetlerinde dikkate alınacak ulusal düzenlemeler ile uluslararası standartlar hakkında sistem işleticilerine bilgi vermek, gözetim faaliyetlerinin amaç, kapsam ve yöntemini anlatmak ve bu hususlara ilişkin varsa sistem işleticilerinin sorularını yanıtlamak amacıyla 27 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Çalıştayı” düzenlenmiştir.

2.11.2 Uluslararası Eğitim ve Teknik Destek Faaliyetleri

İMB tarafından düzenlenen uluslararası eğitim ve teknik destek faaliyetlerine 58 ülkenin merkez bankası ve ilgili politika yapıcı kuruluşları ile yurt içi kurumlardan toplam 534 çalışan katılım sağlamıştır.

İMB, 2017 yılında merkez bankacılığı konularında, seminer ve çalıştay türlerinde 15 uluslararası eğitim programı düzenlemiştir. Söz konusu eğitim programlarından; nakit yönetimi ile faizsiz finans ve reel ekonominin finansmanı konularındaki iki program ilk kez düzenlenmiştir. İMB, 2017 yılı içerisinde bir eğitim programının katılımcılarına yerinde eğitim alma fırsatı sunmuştur. Bu çerçevede “Balance of Payments and External Statistics” konulu eğitim semineri sonrasında iki katılımcıya Ankara’da İstatistik Genel Müdürlüğünde beş gün süresince uygulamalı eğitim verilmiştir.

İMB tarafından uluslararası eğitim programları kapsamında;

düzenlenmiştir.

İMB tarafından 2017 yılında düzenlenen 15 uluslararası eğitim programına 58 ülkenin merkez bankası ile ilgili politika yapıcı kuruluşlarından, yurt içi kurumlardan katılımcılar dâhil, 343 çalışan katılmıştır (Grafik 2.11.2.1). Eğitim programlarına Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden toplam 311 uluslararası katılımcı iştirak etmiştir (Grafik 2.11.2.2).

İMB, merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla ikili iş birliğini artırmak üzere 12 merkez bankası ve iki ilgili kurum için, 6’sı yurt dışında olmak üzere, 14 teknik destek programı düzenlemiştir. Söz konusu programlardan ikisi Endonezya Merkez Bankası ile imzalanmış Mutabakat Zaptı, biri Irak Merkez Bankası ile imzalanmış Mutabakat Zaptı, biri Kırgızistan Merkez Bankası ile imzalanmış Mutabakat Zaptı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

İMB tarafından düzenlenen teknik destek programları kapsamında;

konularında TCMB ve ilgili kurumların tecrübeleri diğer merkez bankaları ve ilgili politika yapıcı kuruluşların çalışanları ile paylaşılmıştır.

İMB teknik destek programlarına 2017 yılında merkez bankası ve ilgili politika yapıcı kuruluşlardan 191 çalışan katılmıştır (Grafik 2.11.2.3).

2.11.3 Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

Diğer kurum ve kuruluşların yurt içinde düzenlediği kısa süreli eğitim programlarına 242 TCMB personelinin, yurt dışındaki programlara ise 196 TCMB personelinin katılımı sağlanmıştır. Ek olarak, Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı (AÇMDP) kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği programlara da 38 TCMB personelinin katılımı sağlanmıştır (Grafik 2.11.3.1).

Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim programlarına, yurt içinde yeni başlayan 27 kişiyle birlikte toplam 121 TCMB personeli, yurt dışında ise yeni başlayan 10 kişiyle birlikte toplam 28 TCMB personeli devam etmiştir (Grafik 2.11.3.2).

2.11.4 Diğer Faaliyetler

Öğretim elemanı ve konuşmacı görevlendirme çerçevesinde; yurt içinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda düzenlenen eğitim etkinliklerinde 7, yurt içinde çeşitli üniversitelerde dönemlik ders vermek üzere 2 TCMB personeli görevlendirilmiştir.

Ayrıca, uzmanlık yeterlik tezlerinin değerlendirilmesi kapsamında, uzman yardımcılarının uzman olarak atanabilmeleri için hazırladıkları tezler incelenmiş, oluşturulan tez kurullarında değerlendirilmiş ve başarılı bulunmuştur.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018
© TCMB 2018   İletişim

Yukarı