Portre, E-9 Emisyon Grubu
1. Tertip 20 TL ve 50 TL kupürlerindeki ön yüz tasarımlarından alınmıştır.

Gündem

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2019 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
  3. 2019 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
  4. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
  5. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun muhtelif maddelerinde 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 7186 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler doğrultusunda Bankamız Esas Mukavelesi’nin 2, 3, 4, 5, 16, 19, 22/A, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 58 ve 60. maddelerinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
  6. Banka Meclisinde boşalan iki üyeliğe Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince Banka Meclisince seçilmiş bulunan üyelerin onaya arzı ve onaylanmama halinde ayrılan üyelerin süresini tamamlamak üzere seçim yapılması.
  7. Banka Meclisinde boşalacak iki üyelik için seçim yapılması. 
  8. Denetleme Kurulunda boşalacak bir üyelik için seçim yapılması.
İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı