2.11 Eğitim Faaliyetleri

TCMB tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerine toplam 5.131 kişi katılmış, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği çeşitli programlardan toplam 727 TCMB personelinin yararlanması sağlanmış, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen eğitim etkinliklerine ise toplam 10 TCMB personeli öğretim elemanı ve konuşmacı olarak katılmıştır. Uzman yardımcılarının hazırladığı 14 adet tez incelenmiş ve oluşturulan tez değerlendirme komisyonları tarafından başarılı bulunmuştur.

E‑öğrenme uygulamaları kapsamında, yöneticilerin ve çalışanların yabancı dil gelişimini desteklemek amacıyla çevrimiçi yabancı dil eğitim platformları, Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli içerik platformları ile ilgili çalışanlar için çevrimiçi İş Sağlığı ve Güvenliği Yenileme Eğitimi kullanıma açılmıştır.

2.11.1 TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

TCMB tarafından düzenlenen kurum içi eğitimlere 4.572 TCMB personeli katılmıştır. Eğitim konularına ilişkin dağılım Grafik 2.11.1.1’de verilmiştir.

TCMB tarafından düzenlenen Banka Tanıtım Programlarına 553 ve Yurtdışı Stajyer Öğrenci Programına 6 üniversite öğrencisi katılmıştır.

TCMB’ye bankalar tarafından yapılan istatistik raporlamaların kalitesini artırmak ve raporlama yapan bankalarla iletişimi güçlendirmek amacıyla, 2‑3 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da “İstatistik Raporlama Sertifika Programı”nın ikincisi düzenlenmiştir. TCMB’nin veri derleme ilkeleri ve istatistiklerimizin kullanım alanları tanıtılarak, bankalar tarafından yapılmakta olan istatistik raporlamaların kapsamı ile bunlara temel teşkil eden uluslararası istatistik standartlar hakkında bilgi verilmiş, karşılaşılan sorunlar tartışılmıştır. Programa bankaların yanı sıra BDDK, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, TSPB ve TCMB denetim elemanları katılım sağlamıştır. Program sonunda 39 bankacı sertifika almıştır.

TCMB tarafından özellikle EVDS kullanımını artırmak amacıyla TCMB İstatistikleri kapsamında çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlenmiştir.

Ayrıca, İMB bünyesinde TCMB tarafından ilk kez bu yıl gerçekleştirilen 5 ulusal finans sektörü eğitim programı kapsamında çeşitli seminerler düzenlenmiştir. İMB tarafından düzenlenen ulusal finans sektörü eğitim programlarına ise ülkemizde faaliyet gösteren bankalar ve finans kurumlarından toplam 156 çalışan katılım sağlamıştır.

2.11.2 Uluslararası Eğitim ve Teknik Destek Faaliyetleri

İMB ulusal ve uluslararası paydaşlarla birçok eğitim programı düzenleyerek TCMB’nin hedeflerine katkı sağlamıştır. Bu çerçevede, İMB tarafından düzenlenen uluslararası eğitim faaliyetlerine 76 ülkenin merkez bankası ve ilgili politika yapıcı kuruluşları ile yurt içi kurumlardan toplam 674 çalışan katılım sağlamıştır.

İMB, merkez bankacılığı konularında seminer ve çalıştay niteliğinde 24 uluslararası eğitim programı eğitim programı düzenlemiştir. Söz konusu uluslararası eğitim programlarından; İslami bankacılık ve finansta risk yönetimi, İslami finansal kuruluşlarda stres testi, merkez bankaları için İslami bankacılık ve finans, merkez bankalarında organizasyonel dönüşüm, merkez bankalarında finansal risk yönetimine kapsayıcı yaklaşım konularındaki 5 program ilk kez düzenlenmiştir.

İMB tarafından Asya Kalkınma Bankası Enstitüsü ve Türkiye Kredi Garanti Fonu iş birliği ile düzenlenen “Innovative Finance for Growth: The Role of Credit Guarantee Funds” konulu uluslararası eğitim programı, 16‑18 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilmiştir. Programa Japonya, Endonezya, Kore, Vietnam, Moğolistan ve Kazakistan gibi Asya ülkelerinin ilgili kuruluşlarının yanı sıra T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kredi Garanti Fonu ve TCMB temsilcileri panelist olarak katılmışlardır. Dokuz ayrı panel oturumunda kredi garanti fonu ana başlığı altında ülke uygulamalarının ve güncel konuların tartışıldığı programa ulusal ve uluslararası kuruluşlardan yoğun katılım sağlanmıştır.

İMB tarafından uluslararası eğitim programları kapsamında;

düzenlenmiştir.

İMB tarafından düzenlenen 24 uluslararası eğitim programında 76 ülkeden 607 uluslararası, 67 yurt içi katılımcı yer almıştır (Grafik 2.11.2.1).

İMB eğitim programlarına Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinden toplam 607 uluslararası katılımcı iştirak etmiştir (Grafik 2.11.2.2).

2.11.3 Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

Diğer kurum ve kuruluşların yurt içinde düzenlediği kısa süreli eğitim programlarına 393 TCMB personelinin, yurt dışındaki programlara ise 175 TCMB personelinin katılımı sağlanmıştır. Ek olarak, Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı (AÇMDP) kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği programlara da 27 TCMB personelinin katılımı sağlanmıştır (Grafik 2.11.3.1).

Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim programlarına, yurt içinde yeni başlayan 23 kişiyle birlikte toplam 119 TCMB personeli, yurt dışında ise yeni başlayan 7 kişiyle birlikte toplam 13 TCMB personeli devam etmiştir (Grafik 2.11.3.2).

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı