2019 Yılına Genel Bakış


FİYAT İSTİKRARINA ODAKLANMA VE FİNANSAL İSTİKRARA KATKI

TCMB, fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçları doğrultusunda para politikası ve likidite araçlarını uygun bir bileşimle ve öngörülebilirliği destekleyecek şekilde kullanmaya devam etmiştir.


YALIN, ETKİN VE ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM

TCMB, 2019 yılında yalın, etkin ve çift yönlü bir iletişim politikası yürütmüştür.


TEKNOLOJİYİ DAHA YOĞUN VE ETKİN KULLANMA

TCMB, teknoloji ve otomasyondan tüm iş süreçlerinde yoğun ve etkin bir şekilde yararlanmaya devam etmiştir.


ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA EŞ GÜDÜM

TCMB, görev alanı dâhilindeki ekonomi politikalarının üretilmesinde ve uygulanmasında ulusal ve uluslararası paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmaya devam etmiştir.


Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Duyarlılığa Sahİp Olmak

TCMB, sosyal sorumluluğa ve duyarlılığa sahip olarak, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde yer almaya devam etmiştir.

 

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı